Naar de inhoud gaan

Privacyverklaring conform de Algemene verordening Gegevensbescherming

1) Privacyverklaring websites en tegelijkertijd informatie van de betreffende personen conform artikel 13 en artikel 14 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 Algemene informatie
Informatie over de verantwoordelijke instantie
Bedrijf: Herbafit B.V.
Wettelijke vertegenwoordiger: Jesse Mensah
Adres: Euroweg 35, NL-3825 HA Amersfoort, Niederlande
Contactgegevens functionaris inzake gegevensbescherming: privacy@herbafit.de

Algemene informatie over gegevensverwerking
Gegevens betreffende persoon:

Er worden alleen persoonsgegevens verzameld, die u ons uit zichzelf verstrekt. Daarnaast worden geen persoonsgegevens verzameld. Verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan de wettelijke toestemming is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoel: Uitvoering van een overeenkomst en reclame per post.

Categorieën ontvangers:      
- Overheidsinstanties met prioritaire wetgeving.
- Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.
- Overige externe instanties voorzover de betreffende persoon daarvoor toestemming heeft verleend of een overdracht vanwege zwaarwegende belangen is toegestaan.

Overdracht naar derde landen: In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kan ook gebruik worden gemaakt van orderverwerkers van buiten de Europese Unie.

Opslagduur gegevens: De duur van de gegevensopslag hangt af van de wettelijke bewaarplicht en bedraagt doorgaans 10 jaar.

Specifieke informatie over de website
Gebruik van een nieuwsbrief

Als onderdeel van de registratie voor onze nieuwsbrief, geeft u ons uw e-mailadres en optionele verdere gegevens. Deze gegevens verwerken wij uitsluitend om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Uw bij de aanmelding voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens blijven bij ons opgeslagen tot u zich weer van de nieuwsbrief afmeldt. Het afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief of een dienovereenkomstige melding aan ons. Met de afmelding maakt u bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres.

Wij gebruiken daarnaast uw e-mailadres, dat wij in verband met de verkoop van een product of dienst verkrijgen, uitsluitend voor rechtstreekse reclame in de vorm van onze nieuwsbrief voor vergelijkbare producten of diensten, zoals de door u bestelde, mits u geen bezwaar tegen dit gebruik hebt gemaakt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres. Uw bezwaar (en daarmee het afmelden voor onze nieuwsbrief) kunt u kenbaar maken door een dienovereenkomstig bericht naar ons e-mailadres.

Informatie over de verdere gegevensverwerkingsprocedure

Specifieke informatie over de sollicitatieprocedure

Gegevens betreffende persoon: Sollicitatiegegevens

Verwerkingsdoel: Uitvoering sollicitatieprocedure

Categorieën ontvangers:
- Overheidsinstanties met prioritaire wetgeving.
- Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.
- Overige externe instanties voorzover de betreffende persoon daarvoor toestemming heeft verleend of een overdracht vanwege zwaarwegende belangen is toegestaan.

Overdracht naar derde landen: In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kan ook gebruik worden gemaakt van orderverwerkers van buiten de Europese Unie.

Duur gegevensopslag: Sollicitatiegegevens worden na het mededelen van de beslissing doorgaans binnen vier maanden verwijderd, mits er geen toestemming is voor een langere opslag van de gegevens.

Specifieke infomatie over de verwerking van klantgegevens/prospectgegevens

Gegevens betreffende persoon: Gegevens die zijn verstrekt voor de uitvoering van een contract; indien nodig aanvullende gegevens voor de verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoel: Uitvoering van een overeenkomst en reclame per post.

Categorieën ontvangers:
- Overheidsinstanties met prioritaire wetgeving
- Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.
- Overige externe instanties voorzover de betreffende persoon daarvoor toestemming heeft verleend of een overdracht vanwege zwaarwegende belangen is toegestaan.

Overdracht naar derde landen: In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kan ook gebruik worden gemaakt van orderverwerkers van buiten de Europese Unie.

Opslagduur gegevens: De duur van de gegevensopslag hangt af van de wettelijke bewaarplicht en bedraagt doorgaans 10 jaar.

Meer informatie en contactpersonen
Bovendien kunt u op elk moment een beroep doen op uw recht op rectificatie of verwijdering, of beperking van de verwerking of het uitoefenen van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking evenals het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hier vindt u de mogelijkheden om per e-mail of brief contact met ons op te nemen. Verder hebt u het recht, om ingeval van bezwaren, contact op te nemen met de toezichthouder gegevensbescherming. Voor meer details, zie punt 13.

1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2) Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

- Welke website van ons u bezoekt
- Datum en tijd van het bezoek
- Verzonden gegevensvolume in bytes
- Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze periode kan per cookie verschillen. De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek. Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd. Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze informatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

4) Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn. 

5) Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor de uitvoering van overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendien verzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er worden verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten. Na de volledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren. 

6) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken. Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van reclamemededelingen via de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. 

7) Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

Bij de afhandeling van uw bestelling werken wij samen met de onderstaande dienstverlener(s) voor volledige of gedeeltelijke ondersteuning bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Aan deze dienstverleners worden, zoals aangegeven in de onderstaande informatie, bepaalde persoonsgegevens doorgegeven. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG. 

8) Contactopname voor herinnering aan beoordeling

Herinnering aan eigen beoordeling (geen verzending via een klantenbeoordelingssysteem) Wij gebruiken uw e-mailadres om u een eenmalige herinnering te sturen voor het afgeven van een beoordeling van uw bestelervaring ten behoeve van het door ons gebruikte beoordelingssysteem, voor zover u ons daarvoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht naar de verwerkingsverantwoordelijke te sturen. 

9) Integratie van de Trusted Shops Trustbadge / widgets

De Trusted Shops widget is op deze website geïntegreerd om Trusted Shops-diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) te tonen en om na een bestelling Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden.

Dit is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen met het oog op een optimale marketing van ons aanbod en veilige aankopen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, waarmee wij overeenkomstig art. 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hierna over de wezenlijke contractuele inhoud volgens art. 26 (2) AVG.

De Trustbadge wordt verstrekt door een VS CDN-provider (Content-Delivery-Network) als onderdeel van de orderverwerking. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen.. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenten bevat. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

Na afronding van de bestelling wordt uw e-mailadres, dat met een cryptologische one-way-functie wordt gehasht, aan Trusted Shops GmbH doorgegeven. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG. Dit dient om te controleren of u reeds voor diensten bij Trusted Shops GmbH bent aangemeld en is derhalve noodzakelijk voor de vervulling van onze en de doorslaggevende legitieme belangen van Trusted Shops bij het bieden van de in elk afzonderlijk geval aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten voor de evaluatie van transacties conform art. 6 lid 1 sub f AVG. In dat geval vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Indien u zich nog niet voor de diensten heeft ingeschreven, zal u later de gelegenheid worden geboden dit voor de eerste maal te doen. Verdere verwerking na registratie is ook afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops GmbH gewist en is een persoonlijke verwijzing dan niet meer mogelijk.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG met het oog op een probleemloze werking. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in het geval van de VS gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en verdere contractuele maatregelen, en in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kunt u bij vragen over gegevensbescherming en om uw rechten te doen gelden, contact opnemen met Trusted Shops GmbH via de contactmogelijkheden die in de hierboven gekoppelde informatie over gegevensbescherming staan vermeld. Los daarvan kunt u echter altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Uw verzoek zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere verantwoordelijke partij voor een antwoord.

10) Gebruik van video's

Gebruik van YouTube-video's 
Deze website maakt gebruik van de Youtube inbedding functie voor de weergave en het afspelen van video van de aanbieder "Youtube", die door de Google Ireland Limited ( "Google") ter beschikking wordt gesteld, een vennootschap opgericht en beheerd onder Iers recht (Registratienummer: 368047), gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. ( "Google"). In dit verband wordt de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube’ cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube’ dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten. Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick’, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking. Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube’ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: www.google.com/policies/privacy/ 

11) Onlinemarketing

Gebruik van conversietracking van Google Ads

Deze website maakt gebruik van het online reclame-programma "Google Ads" en als onderdeel van Google Ads , het Conversion-Tracking van Google Ireland Limited ( "Google"), een vennootschap opgericht en beheerd onder Iers recht (Registratienummer: 368047), gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. ( "Google"). Wij maken gebruik van het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google Ads) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij het belang na u reclame te tonen die interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te waarborgen. Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde Ads-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van Ads worden gevolgd. De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van Ads die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google Ads op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert. Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=nl. 

U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat  ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet of alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd. 

Gebruik van affiliate-programma’s

 - Firstlead GmbH - ADCELL

Wij nemen deel aan het partnerprogramma "ADCELL" van Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlijn, Duitsland (hierna "ADCELL" genoemd). Voor uitvoeren van zijn diensten slaat ADCELL voor documentatie van transacties (bijv. van leads en sales) op eindapparaten van gebruikers cookies op wanneer een bezoeker van de website op een advertentie met een partnerlink klikt. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om inzicht te bieden in de effectiviteit van een getoonde advertentie en de desbetreffende verrekening in het kader van het netwerk.  Bovendien gebruikt ADCELL zogenaamde trackingpixels. Hiermee kunnen informatie en het bezoekersgedrag op de website geëvalueerd worden.

De met deze cookies en trackingpixels verkregen informatie over gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en aanbod van advertentieformats wordt doorgestuurd naar een server van ADCELL en daar opgeslagen. Zo kan ADCELL onder meer vaststellen dat er geklikt is op de partnerlink in deze website. ADCELL kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde voorwaarden aan contractpartners doorsturen; er werden echter geen gegevens, zoals bijv. het IP-adres, samengevoegd met andere, opgeslagen gegevens.

In zoverre de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van onze legitieme financiële belangen bij de afwikkeling van provisiebetalingen via ADCELL volgens art. 6 al. 1 onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u het evalueren van gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en zelf beslist over het accepteren van bepaalde cookies of over in bepaalde gevallen of het volledig blokkeren van cookies.  Wanneer u niet akkoord gaat met de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens, kunt u het verwerken van gegevens deactiveren via de volgende pagina: www.adcell.de/datenschutz.

 - belboon GmbH

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website onderdelen van Belboon geïntegreerd. Belboon is een Duits affiliate-netwerk dat affiliate-marketing aanbiedt. Affiliate-marketing is een internetgestuurde verkoopmethode waarbij commerciële gebruikers van website, de zogenaamde merchants of advertisers, de mogelijkheid biedt advertenties  die meestal via klik- of verkoopprovisies vergoed worden op websites van derden, d.w.z. verkooppartners – ook affiliates of publishers genoemd -  in te sluiten. De merchant stelt via het affiliatenetwerk een advertentie – d.w.z. een reclamebanner of een andere geschikte internetreclame – ter beschikking. Deze advertentie wordt vervolgens door een affiliate in zijn eigen websites ingesloten. Dit kan ook via andere kanalen, zoals keyword-advertising of e-mailmarketing.
Exploitatiemaatschappij van belboon is belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlijn, Duitsland.
Belboon plaatst een cookie op het computersysteem van de desbetreffende persoon.  Wat cookies precies zijn, is hierboven al uitgelegd. De trackingcookie van Belboon slaat geen persoonsgegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate - d.w.z. van de partner waarnaar de potentiële klant klikt – evenals het serienummer van de bezoeker aan de website van een aangeklikte advertentie. Doel van het opslaan van deze gegevens is de afhandeling van de provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate-netwerk, m.a.w. Belboon, afgehandeld worden.

De persoon van wie de persoonsgegevens zijn kan het plaatsen van cookies door onze website verhinderen door de instellingen in de internetbrowser aan te passen en zo het plaatsen van cookies verhinderen, zoals hierboven reeds aangegeven.  Deze instelling in de gebruikte internetbrowser zal dan ook voorkomen dat Belboon een cookie op het computersysteem van de desbetreffende persoon plaatst. Bovendien kunnen door Belboon reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of een ander softwareprogramma gewist worden. De van toepassing zijnde bepalingen betreffende gegevensbescherming van Belboon vindt u onder https://belboon.com/datenschutz/.

12) Webanalysediensten

12.1 Google (Universal) Analytics

- Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ( "Google"),  een vennootschap opgericht en beheerd onder Iers recht (Registratienummer: 368047), gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het vóór verwerking te verkorten, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. In deze uitzonderingsgevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk niet volledig over alle functies van deze website kunt beschikken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparatuur kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming ‘EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl 

12.2 Hotjar

Wij maken gebruik van Hotjar, om de behoeften van onze gebruikers beter te kunnen begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar kunnen we de ervaringen van onze gebruikers beter begrijpen (bijv. hoeveel tijd gebruikers op welke site doorbrengen, op welke links ze klikken, wat hen bevalt en wat niet, etc.) en dat helpt ons om ons aanbod aan te passen op basis van de feedback van onze gebruikers. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën, om gegevens over het gedrag van onze gebruikers en over hun apparatuur te verzamelen, met name IP-adres van het apparaat (wordt tijdens uw bezoek aan de website alleen geanonimiseerd verzameld en opgeslagen), beeldschermformaat, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor de weergave van onze website. Hotjar slaat deze informatie in onze opdracht op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de in onze opdracht verzamelde gegevens te verkopen.

Meer informatie vindt u in de paragraaf 'about Hotjar' op Hotjars' hulppagina.

13) Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame

Google AdWords Remarketing
Onze website gebruikt de functies van remarketing voor Google-advertenties om te adverteren voor deze site in de zoekresultaten van Google en voor websites van derden. Aanbieder is de Google Ireland Limited ( "Google"), een vennootschap opgericht en beheerd onder Iers recht (Registratienummer: 368047), gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. ( "Google"). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw apparatuur, waardoor automatisch via een gepseudonimiseerde cookie-ID en op grond van de door u bezochte websites op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u Google toestemming hebt verleend om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het internet bekijkt. Bent u in dit geval tijdens het bezoek aan onze website bij Google aangemeld, dan gebruikt Google uw gegevens in combinatie met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te creëren. U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl

Ook kunt u bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informatie vinden over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor verrichten. En tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd. Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Nadere informatie en het privacybeleid voor wat betreft reclame en Google kunt u hier bekijken: https://policies.google.com/technologies/ads  

14) Rechten van de betrokkene

14.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw  persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

- Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
- Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
- Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
- Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
- Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
- Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
- Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

14.2 Recht van bezwaar

Wanneer wij in het kader van een belangenafweging uw persoonsgegevens op grond van ons hogere gerechtvaardigd belang verwerken, hebt u te allen tijde het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met gevolgen voor de toekomst. Maakt u gebruik van uw recht van bezwaar, dan staken wij de verwerking van de betreffende gegevens. Het blijft ons echter voorbehouden door te gaan met de verwerking van gegevens, wanneer wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing door ons worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. U kunt uw recht van bezwaar zoals hierboven beschreven uitoefenen. Maakt u gebruik van uw recht van bezwaar, dan staken wij de verwerking van de betreffende gegevens voor deze doeleinden.