Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om u de juiste inhoud voor uw taal en apparaten te tonen (noodzakelijk), voor u geselecteerde inhoud te presenteren (voorkeuren), om de bezoeken aan onze website te analyseren (statistieken) en om u ook op andere websites onze beste speciale aanbiedingen aan te bieden (marketing).

Door te klikken op „Alle accepteren“ gaat u akkoord met het gebruik van cookies. U kunt de cookies individueel selecteren en accepteren door te klikken op "Configuratie opslaan". U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde in de voettekst onder "Cookie-instellingen" wijzigen of herroepen. U vindt gedetailleerde informatie in ons Privacybeleid.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van onze website en kunnen niet worden gedeactiveerd (bijv. sessiecookies).

Door deze cookies is het mogelijk om u eerder door u bekeken producten te tonen en vergelijkbare producten aan te bevelen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid en in dat van de betreffende aanbieder.

Deze cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. De informatie wordt anoniem verzameld en geanalyseerd. Afhankelijk van de tool worden er een of meer cookies van dezelfde aanbieder geplaatst. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid en in dat van de betreffende aanbieder.

Deze cookies zijn nodig zodat we u bijvoorbeeld op andere websites onze reclame kunnen laten zien. U kunt ze deactiveren wanneer u desondanks andere reclame wordt getoond. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid en in dat van de betreffende aanbieder.

Deze cookies worden gebruikt om u een extra service te bieden op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid en dat van de betreffende aanbieder.

Geachte klanten, wij maken gebruik van cookies. Enkele zijn noodzakelijk (bijv. voor het winkelmandje), andere dienen om het online aanbod te verbeteren, bijv. om relevante advertenties of gepersonaliseerde inhoud te plaatsen. U kunt de niet-noodzakelijke cookies "Alles accepteren", gewenste cookies individueel activeren met "Configureren" of "Alles weigeren". U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen of intrekken in de footer onder "Cookie-instellingen" Gedetailleerde informatie vindt u in ons Privacybeleid.

Impressum | Privacy

Naar de inhoud gaan

Service-informatie en onze Algemene Voorwaarden:

Wie wij zijn

Herbafit B.V., Euroweg 35, NL-3825 HA Amersfoort
geregistreerd onder K.v.K.: Amersfoort Nr. 32091149
Wettelijke vertegenwoordiger: Jesse Mensah
Btw-nr.: NL 8106.38.769.B01

Onze leveringsdienst / verzendkosten:

Wij leveren binnen Nederland en naar Duitsland:
Uw levering vindt zo spoedig mogelijk plaats, in Nederland en Duitsland binnen 4 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst. Wij leveren in Nederland en Duitsland franco en vrij van verpakkingskosten vanaf een bestelwaarde van 40,- euro!
Onder de 40,- euro bestelwaarde berekenen wij 4,90 euro aan verzendkosten. Minimum bestelwaarde 15,- euro.

Voor leveringen naar andere buitenlanden geldt:
Minimum bestelwaarde 20,- euro. Over de betreffende verzendkosten, die afhankelijk zijn van gewicht en land, informeren wij u graag op aanvraag of deze worden aangegeven bij een online-bestelling aan het einde van het bestelproces. Houdt u er rekening mee dat de levertijden naar het buitenland - afhankelijk van de regio - tot 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen bedragen.

Uw bestellingen en het sluiten van de overeenkomst in de webshop:

In onze webshop op herbafit.com kunt u uit ons assortiment producten selecteren en deze via de button „In het winkelmandje leggen“ in het zogenaamde winkelmandje verzamelen. Via de button „BESTELLEN MET VERPLICHTING TOT BETALEN“ dient u een bindende aanvraag in tot aankoop van de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. Voordat u de bestelling heeft verstuurd kunt u de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken. Door op de button te klikken accepteert u deze voorwaarden van de overeenkomst.

Uw bestelling vertegenwoordigt een aanbod aan ons tot het sluiten van een koopovereenkomst. Houdt u er rekening mee, dat wij uw bestelling alleen kunnen aannemen indien wij de goederen op voorraad hebben. Wanneer u een bestelling bij herbafit.com plaatst, sturen wij u een e-mail, die de ontvangst van de bestelling bij ons bevestigt en die de gegevens van de bestelling vermeldt (bestellingsbevestiging). De bestellingsbevestiging is geen aanvaarding van uw aanbod, maar stelt u er alleen van op de hoogte, dat wij uw bestelling hebben ontvangen, waarbij u tot 14 dagen na verzending van uw bestelling aan uw aanbod gebonden bent. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij u binnen de verbintenisperiode van 14 dagen per e-mail meedelen dat wij uw aanbod aanvaarden of door levering van de goederen aan u binnen de verbintenisperiode van 14 dagen. In deze e-mail, echter uiterlijk bij aflevering van de goederen, wordt u de tekst van de overeenkomst (bestaande uit bestelling, AV en orderbevestiging) door ons op een permanente gegevensdrager toegezonden (bevestiging van de overeenkomst). De tekst van de overeenkomst wordt onder inachtneming van de wet op de gegevensbescherming opgeslagen. Daarna is hij echter niet meer online toegankelijk.

De overeenkomst wordt gesloten in de door u in de webshop gekozen taal.

Na het versturen van uw bestelling ontvangt u - indien u uw e-mailadres heeft opgegeven - automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail. Met uw bestelling verklaart u zich onbeperkt en onvoorwaardelijk akkoord met de door ons opgegeven prijzen en met de Algemene Voorwaarden. Afwijkende bepalingen hiervan gelden alleen, indien deze uitdrukkelijk door ons zijn erkend. De koopovereenkomst geldt als gesloten, wanneer wij u uw bestelling door toezending van de goederen bevestigen. Houdt u er rekening mee, dat wij alleen aan u kunnen leveren indien wij de goederen op voorraad hebben.

Onze prijzen:

Onze prijzen zijn inclusief BTW en blijven geldig tot de uitgifte van de volgende aanbieding. Bij "vanaf ... stuks", geldt de vermelde prijs per stuk. De genoemde prijzen zijn naar beste weten. Mocht ons aanbod desondanks toch een duidelijke fout, bijv. vergissing, schrijf- of rekenfout bevatten, behouden we ons het recht voor, de correcte prijs te berekenen. In het geval dat u het daarmee niet eens bent, garanderen wij u natuurlijk een onmiddellijk herroepingsrecht.

Uw volumekorting
Bij ons krijgt u de volgende kwantumkorting:
Vanaf € 75,00     3 % korting
Vanaf € 150,00   5 % korting
Vanaf € 300,00   7 % korting

Hoe betaalt u?

Bij gebleken kredietwaardigheid, leveren wij in principe op factuur.
Betaal de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. U kunt het beste per automatische incasso betalen.

Uw voordelen bij automatische incasso:

U ontvangt 3% korting, die wij automatisch van het factuurbedrag aftrekken. U hoeft zich geen zorgen meer te maken om de betaling. U hoeft geen overschrijving of cheque in te vullen en naar post of bank te brengen. U bespaart op arbeidskosten, evt portokosten en meestal ook bankkosten.

Door middel van het eenmalig verstrekken van een incassomachtiging worden alle toekomstige opdrachten automatisch per automatische incasso afgehandeld. Natuurlijk kunt u uw machtiging tot automatische incasso te allen tijde en zonder reden intrekken.

Recht van herroeping

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u ons,

Herbafit B.V., Euroweg 35
NL-3825 HA Amersfoort
Telefoon: 0800 (330) 50 15
Fax: 0800 330 50 25
(gratis vanuit het Duitse vaste telefoonnet)
Telefoon: 0031 (0)33 47 66 105
Fax: 0031 (0)33 47 66 227
E-mail: widerruf@herbafit.com

middels een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, een fax of een e-mail) over uw beslissing, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde Voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, hetgeen echter niet voorgeschreven is. Op aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen, die van u ontvangen hebben, met inbegrip van de afleverkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan zijn als u voor een andere, dan de door ons aangeboden goedkope standaardaflevering, gekozen hebt), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat uw mededeling van herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken; er worden u in geen geval kosten in rekening gebracht in verband met deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen retour ontvange hebben of tot u het bewijs geleverd hebt, dat u de goederen teruggestuurd hebt, wat maar het eerst gebeurd is.
U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag dat u ons in kennis heeft gesteld van deze herroeping, aan ons,

Herbafit B.V.
Retourenafdeling
Postbus 2675
NL-3800 GE Amersfoort

terugsturen of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verstuurd. Wij betalen de kosten voor het terugsturen van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering, als deze waardevermindering, na controle van de aard, eigenschappen en het functioneren van de goederen, veroorzaakt blijkt te zijn door een niet correcte omgang met de goederen.

Gegevensbescherming:

zie gegevensbescherming

Garantierechten:

Wij zijn aansprakelijk voor materiaalfouten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wat is er nog meer belangrijk?

Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

In de gedrukte catalogus zijn product- en prijswijzigingen, druk- of rekenfouten en fouten in woord en beeld voorbehouden. 

Alle rechten op de gebruikte teksten, foto's, tekeningen en de grafisch vormgeving berusten bij Herbafit B.V. Elke reproductie of ander gebruik anders dan voor persoonlijk gebruik is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

Ons aanbod is gericht op eindverbruikers. Daarom worden alleen bestellingen in hoeveelheden, die in huishoudens gebruikelijk zijn, geaccepteerd.

Op overeenkomsten tussen ons en u is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. De wettelijke bepalingen ter beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende voorschriften, in het bijzonder die van het land waar u als consument gewoonlijk uw verblijfplaats heeft, blijven onverlet.

Adres/Klantenservice:

Voor informatie of vragen staan wij te allen tijde voor u klaar.

Herbafit B.V.
Euroweg 35
NL-3825 HA Amersfoort

Postadres:
Postbus 2675
NL-3800 GE Amersfoort

Telefoon: 0800 (330) 50 15
Fax: 0800 330 50 25
(gratis vanaf het Duitse vaste telefoonnet)

Telefoon: 0031 (0)33 47 66 105
Fax: 0031 (0)33 47 66 227
Wij zijn bereikbaar ma - vr van 7.00 - 16.30 uur

De Europese commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar, die u kunt vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en bereid tot het deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten-geschillencommissie.