Service-informatie en onze Algemene Voorwaarden:

Wie wij zijn

Herbafit B.V., Euroweg 35, NL-3825 HA Amersfoort
geregistreerd onder K.v.K.: Amersfoort Nr. 32091149
Directeur: Helge Mensah
Btw-nr.: NL 8106.38.769.B01

Onze leverservice / verzendkosten:

Uw levering vindt zo snel mogelijk plaats, in de regel binnen een week.
Wij leveren in Nederland en Duitsland zonder verpakkings- en verzendkosten vanaf Euro 40,00 orderwaarde!
Onder Euro 40,00 orderwaarde berekenen wij Euro 4,50 verzendkosten.

Zo leveren wij in andere landen:

Zo leveren wij in andere landen: Verzendkosten die afhankelijk zijn van gewicht en land en die we u graag op aanvraag verstrekken.
We vragen uw begrip ervoor dat de levertijden in het buitenland afhankelijk van de regio kunnen variëren.

Uw bestelling:

Na het verzenden van uw bestelling krijgt u - als u uw e-mailadres heeft verstrekt - een automatische opdrachtbevestiging per e-mail. Met uw bestelling verklaart u onbeperkt en zonder voorbehoud te gaan met onze getoonde prijzen en onze Algemene Voorwaarden. Afwijkende bepalingen hiervan gelden alleen wanneer die uitdrukkelijk door ons erkend worden. De koopovereenkomst geldt als gesloten als wij uw bestelling door het toesturen van de goederen bevestigen. Wij vragen uw begrip ervoor, dat wij alleen kunnen leveren als wij de goederen op voorraad hebben.

Onze prijzen:

Onze prijzen zijn inclusief BTW en blijven geldig tot de uitgifte van de volgende aanbieding. De genoemde prijzen zijn naar beste weten. Mocht ons aanbod desondanks toch een duidelijke fout, bijv. vergissing, schrijf- of rekenfout bevatten, behouden we ons het recht voor, de correcte prijs te berekenen. In het geval dat u het daarmee niet eens bent, garanderen wij u natuurlijk een onmiddellijk herroepingsrecht.

Uw volumekorting

Bij ons krijgt u de volgende kwantumkorting:
Vanaf € 75,00     3 % korting
Vanaf € 150,00   5 % korting
Vanaf € 300,00   7 % korting

Hoe betaalt u?

Bij gebleken kredietwaardigheid, leveren wij in principe op factuur.
Betaal de factuur direct na ontvangst van de goederen. U kunt het beste per automatische incasso betalen.

Uw voordelen bij automatische incasso:

U ontvangt 3% korting, die wij automatisch van het factuurbedrag aftrekken. U hoeft zich geen zorgen meer te maken om de betaling. U hoeft geen overschrijving of cheque in te vullen en naar post of bank te brengen. U bespaart op arbeidskosten, evt portokosten en meestal ook bankkosten

Door middel van het eenmalig verstrekken van een incassomachtiging worden alle toekomstige opdrachten automatisch per automatische incasso afgehandeld. Natuurlijk kunt u uw machtiging tot automatische incasso te allen tijde en zonder reden intrekken.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit hebt of heeft genomen.
Om van uw herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, moet u ons,

Herbafit B.V., Euroweg 35
NL-3825 HA Amersfoort
Telefoon: 0800 (330) 50 15
Fax: 0800 330 50 25
(gratis vanuit het Duitse vaste telefoonnet)
E-mail: widerruf@herbafit.de

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, een fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor ook het voorbeeld herroepingsformulier op onze website www.herbafit.de/widerruf gebruiken, dit elektronisch invullen en toesturen, dit is echter niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan sturen wij u onmiddellijk (bijv. per e-mail) een bevestiging over de invoer van een dergelijke herroeping toe.
Voor handhaving van de herroepingstermijn is het ook voldoende, dat u de mededeling over het uitoefenen van uw herroepingsrecht voor het aflopen van de herroepingstermijn verstuurt.

Het herroepingsformulier vindt u hier: Voorbeeld-herroepingsformulier

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen, die van u ontvangen hebben, met inbegrip van de afleverkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan zijn als u voor een andere, dan de door ons aangeboden goedkope standaardaflevering, gekozen hebt), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat uw mededeling van herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken; er worden u in geen geval kosten in rekening gebracht in verband met deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen retour ontvange hebben of tot u het bewijs geleverd hebt, dat u de goederen teruggestuurd hebt, wat maar het eerst gebeurd is.
U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag dat u ons in kennis heeft gesteld van deze herroeping, aan ons,

Herbafit B.V.
Retourenafdeling
Postbus 2675
NL-3800 GE Amersfoort

terugsturen of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verstuurd. Wij betalen de kosten voor het terugsturen van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering, als deze waardevermindering, na controle van de aard, eigenschappen en het functioneren van de goederen, veroorzaakt blijkt te zijn door een niet correcte omgang met de goederen.

Gegevensbescherming:

zie gegevensbescherming

Wat is er nog meer belangrijk?

Prijswijzigingen en fouten in tekst en afbeeldingen voorbehouden.

Alle rechten op de gebruikte teksten, foto's tekeningen en grafische vormgeving liggen bij Herbafit B.V. Elke reproductie of ander gebruik, behalve voor persoonlijk gebruik is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

Adres/Klantenservice:

Voor informatie of vragen staan wij te allen tijde voor u klaar.

Herbafit B.V.
Euroweg 35
NL-3825 HA Amersfoort

Postadres:
Postbus 2675
NL-3800 GE Amersfoort

Telefoon: 0800 (330) 50 15
Fax: 0800 330 50 25
(gratis vanaf het Duitse vaste telefoonnet)
Wij zijn bereikbaar ma - vr van 7.00 - 17.00 uur

De Europese commis stel een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar, die u kunt vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en bereid tot het deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten-geschillencommissie.

volumekorting

Alle prijzen incl. BTW excl.. verzendkosten.